Media- ja suunnittelupalvelut

Asiakas: Valtakunnallinen vammaisneuvosto (VANE)

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvosto toimii Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.  

Case: D4-verkosto tekee Valtakunnallinen vammaisneuvoston tiedottamiseen liittyviä tehtäviä, joihin kuuluu muun muassa ajankohtainen tiedottaminen sekä VANE:n kotisivujen ylläpito ja päivitys.

www.vane.to

Asiakaskertomus: Sari Loijas
Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Asiakas: FIDIDA ry

FIDIDA on suomalaisten vammaisjärjestöjen muodostama vammaisalan kehitysyhteistyöyhdistys. FIDIDA toimii yhteistyö-, koordinaatio- ja asiantuntijaelimenä vammaisalan kehitysyhteistyötä koskevissa kysymyksissä kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla, toteuttaa omia kehitysyhteistyöprojekteja yhteistyössä eri tahojen kanssa kehitysmaissa ja tiedottaa kehitysmaiden vammaisia koskevista asioista Suomessa. 

Case: D4-verkosto Oy toteutti FIDIDA:lle valmistettavien roll-uppien ja esitteiden graafisen suunnittelun.

FIDIDA.gif

www.fidida.fi

 

Asiakas: Helsinki kaikille -projekti

Case: D4-verkosto Oy oli mukana isännöitsijöille suunnatun esteettömyysvideon kuvauksissa. Video esittelee erilaisia esteettömyysratkaisuita, joilla helpotetaan liikkumisesteisten ja aistivammaisten henkilöiden elämää.

 

ideaalibussi.gifCase: D4-verkosto Oy osallistui ideaalibussi -raportin tekoon. Julkaisu käsittelee pääkaupunkiseudulla ajettavan julkisen linja-autoliikenteen soveltuvuutta liikkumisesteisten henkilöiden tarpeisiin.

http://www.hel.fi/static/hkr/
helsinkikaikille/kirjasto/bussiraportti.htm
 

 

 

 

 

 
ideoitaasumiseen.gif

Case: D4 toteutti ideoita asumiseen sivustot, jotka on suunnattu uutta asuntoa suunnitteleville, vanhaa korjaaville ja kaikille esteettömyydestä kiinnostuneille.

www.kynnys.fi/ideoita_asumiseen 

 

 

 

Asiakas: Oracle Finland

Oracle tekee e-business-sovelluksia ja internet-pohjaisia tiedonhallintaratkaisuita.  

Case: Oraclen tilasi alihankintatyön, jossa selvitettiin heidän referenssiasiakkaidensa käyttämät tuotteet ja palvelut sekä niihin liittyvän asiakastietokannan päivitys.

www.oracle.com/index.html

 

kansi4.jpgAsiakas: Sosiaali- ja Terveysministeriö (STM)

Case: Sosiaali- ja terveysministeriölle tehtiin selvitys vaikeavammaisten henkilöiden työssä pysymisen tukemisesta. Julkaisussa tuodaan esille työssä pysymisen ja toimenkuvan yhteensovittamisen keinoja sekä käytössä olevia tukimuotoja. Kirja esittää työssä pysymisen hyödyt ja motivaatiotekijät yksilön, yhteiskunnan ja yrityksen näkökulmista.

LUE "PYSYTÄÄN TYÖSSÄ" -KIRJA TÄSTÄ

www.stm.fi

 

 

 

 

Asiakas: VATES-säätiöketsy.png

VATES-säätiö toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi työllistämiseksi. Säätiö kehittää työllistymismenetelmiä, ylläpitää erityistyöllistämisen toimijoiden verkostoja, tarjoaa koulutusta sekä tekee vaikuttamistyötä.

Case: VATES:in hallinnoiman Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projektin tuloksena syntyneistä julkaisuista D4-verkosto Oy kirjoitti referaattijulkaisun, jossa esiteltiin eri projekteissa saavutetut tulokset ja kehityskohteet. Lisäksi tehtiin tulosesite, joka esittelee lyhyesti Ketsy-projektin aikaansaannoksia.

www.vates.fi/Projektienmateriaalit/