Referenssit

Kuva puolestapuhujien kotisivuista.

Asiakas: Ornamo-säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry:n jäsenten työtä suomalaisen lähiympäristön suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatesuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentässä ja tehdä niiden saavutukset laajalti tunnetuksi.

 

Case: Suunnittelimme ja toteutimme Ornamo -säätiön kotisivut.

www.ornamosaatio.fi

 

 

Kuva puolestapuhujien kotisivuista. Asiakas: Puolestapuhujat

Puolestapuhujilla on ollut ilo toimia yhteistyössä innostavien yritysten ja organisaatioiden, inspiroivien projektien sekä näkemyksellisten henkilöiden kanssa. Monipuolisen sisällöntuottamisen lisäksi Puolestapuhujat hoitaa viestinnän ja markkinoinnin projekteja laidasta laitaan –kokonaisvaltaisista viestintästrategioista markkinoinnin ja viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Puolestapuhujat hoitaa yhtä suurella palolla niin pienet kuin suuretkin työt.

 

Case: Toteutimme Puolestapuhujat yrityksen kotisivut.

www.puolestapuhujat.fi

 

Kuva ikapolvet.fi kotisivuista.

Asiakas: Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliiton Elämänkulku ja ikäpolvet -tutkimus- ja kehittämishankkeessa pohditaan ikäpolvien välisiä suhteita ja niiden jännitteitä sekä mahdollisuuksia kaventaa ikäryhmien välisiä kuiluja.

Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se toteutetaan yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin kuuluu järjestöjä, yliopistoja ja yrityksiä.


Case: Toteutimme Elämänpolku ja ikäpolvet sivut.

www.ikapolvet.fi

 

 

Kuva ikateknologia.fi:n kotisivuista.

Asiakas: Vanhustyön keskusliitto

 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto ovat yhteistyössä käynnistäneet viisivuotisen KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia). Projektissa selvitetään, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. 

 

Case: Käyttäjälle Kätevä Teknologia (KÄKÄTE) -projektin ikateknologia.fi:n webbisivujen toiminnallisuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

www.ikateknologia.fi

 

Kuva Fibs ry:n kotisivuista.

Asiakas: Finnish Business and Society ry (FIBS)

Case: Suunnittelimme ja toteutimme yritysten yhteiskuntavastuullista toimintaa edistävän Fibs ry:n kotisivut (vuonna 2007).

www.fibsry.fi

Asiakaskertomus: Susanna Monni
Toiminnanjohtaja, FiBS ry

 

 

 

Kuva Suomi Kaikille -verkkopalvelun kotisivuista.

Asiakas: Suomi Kaikille - esteetöntä matkailua verkkopalvelu

Case: Toteutimme Suomi Kaikille - verkkopalvelun Rullaten ry:n "esteetönta matkailua" sivujen pohjalta.
D4 -verkosto Oy vastasi kokonaisvaltaisesti www.suomikaikille.fi - sivujen toteuttamisesta mukaanlukien ulkoasu ja tekninen toteutus.  

www.suomikaikille.fi

 

 

Kuva Abilis-säätiön kotisivuista.

Asiakas: Abilis-säätiö

Case: Toteutimme Abilis-säätiön verkkosivut.
D4 -verkosto Oy vastasi kokonaisvaltaisesti www.abilis.fi -sivujen toteuttamisesta mukaanlukien ulkoasu ja tekninen toteutus.  

www.abilis.fi