Esteettömyys

Kuva pyörätuolin renkaastaEsteettömyys on haluttavaa ylellisyyttä. Saavutettavat toimitilat ja palvelut tuovat lisää asiakkaita, parantavat asiakastyytyväisyyttä ja rakentavat myönteistä yrityskuvaa.

Kaikille sopivan yhteiskunnan rakentamista vievät eteenpäin lainsäädännön vaatimus julkisten tilojen esteettömyydestä ja voimakas ikärakenteen muutos.

D4 on yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa tutkinut ja kehittänyt esteettömyyttä liikennevälineissä, julkisissa rakennuksissa ja yksityisissä toimitiloissa.   

D4 tarjoaa asiakkailleen konkreettisia esteettömyyttä edistäviä palveluita:

Tarkistuskäynti, jonka aikana kartoitetaan tutkittavan tilan olennaiset piirteet esteettömyyden kannalta ja annetaan ehdotuksia korjaavista toimenpiteistä.

Esteettömyyssuunnitelma, jonka avulla tutustutaan tiloihin tarkasti ja kehitetään esteettömät ratkaisut sekä tehdään alustavat kustannusarviot ja projektisuunnitelmat.

Esteettömyyden kehitysprojekti, jonka avulla toteutetaan esteettömyyssuunnitelma.

D4 käyttää esteettömyydestä ”laajaa määritelmää”, joka sisältää sekä fyysisenKuva esteettämäksi suunnitelluista hissin painikkeista esteettömyyden suunnittelun että palvelujen toimivuuden läpikäynnin kielivähemmistöjen ja aistivammaisten näkökulmasta. 

Esteettömyyden kehittämisen kohteita ovat

 • kulkutiet
 • ovet
 • hissit ja portaikot
 • wc-tilat
 • asiakaspalvelutilat
 • luentosalit ja auditoriot
 • opasteet
 • kommunikaation apuvälineet
Esteettömyystietoa ja sen soveltamista tarvitsevat:
 • museot, koulut, virastot, teatterit, tavaratalot ja kaupat
 • matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen tarjoajat
 • julkisten tilojen ylläpitäjät
 • yritysten toimitilojen suunnittelijat
 • arkkitehtitoimistot ja muut rakennusten suunnittelijat
 • liikenneratkaisujen suunnittelijat