Taustaa

Kuva Kynnys ry:n lipustaYhteiskuntarakenne muodostuu jatkuvasti monimuotoisemmaksi. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa ja eri kulttuureja edustavat yhteisöt ovat yhä enemmän vuorovaikutuksessa keskenään. Perinteinen samankaltaisuuden varaan rakentunut yhteiskuntamalli muuttuu erilaistuvien yhteisöjen mosaiikiksi. Kaikkien yhteiskunnan jäsenten saaminen tuottavaan työhön muodostaa haasteen sekä asenteille että organisaatiomalleille.

Toimintarajoitteiset henkilöt muodostavat merkittävän asiakaspotentiaalin yrityksille. Esteettömyyden ja saavutettavuuden osaamiselle on jatkossa kasvavaa kysyntää. Yritysten yhteiskuntavastuun tunto lisääntyy asiakkaiden valveutuneisuuden mukana.

Nämä yhteiskunnan muutoksen suunnat vaikutuksineen ovat olleet D4:n käynnistymisen moottoreita. Vammaiset ovat usein yksittäisiä mikroyrittäjiä, ilman markkinointitukea ja riittäviä verkostoja. Työllistyminen jää vajaaksi. Tarvitaan uusia toimintatapoja. D4 tarjoaa yrittäjyysvetoisen toimintamallin vammaisten työllistymiseen.

Kynnys ry on toiminut vammaisten etujärjestönä pitkään. Yhdistyksen piirissä kertynyt osaaminen antaa perustan todelliseen kokemukseen perustuvalle markkinakelpoiselle asiantuntijapalvelulle

Kynnys ry on D4:n enemmistöosakas ja vähemmistöosakkaat ovat yhtiön toimintaperiaatteita kannattavia yksityishenkilöitä.

D4 on perustettu vuoden 2006 syksyllä. Toimintamalli perustuu verkoston ydinosaan sekä itsenäisiin, verkostomaisesti organisoituneisiin toimijoihin. Nämä toimijat voivat olla yksityishenkilöitä, osuuskuntia tai yrityksiä. Olennaista on, että nämä kykenevät ottamaan aitoa, yrittäjämäistä vastuuta ja omaavat verkoston kannalta markkinointikelpoista ammattitaitoa.  

Yritys huolehtii palveluiden markkinoinnista, asiakassuhteista, kehittämisestä, laadunvarmistuksesta ja hallinnoinnista. Ydinosan roolina on myös edustaa asiakkaisiin päin vakautta ja pysyvyyttä sekä toimia paikkana, johon D4-yhteisön tieto ja osaaminen tiivistyy yhteiseksi osaamisen pääomaksi. Ydinosa vahvistuu toiminnan kasvun ja vakiintumisen myötä. Näin yhdistetään verkostomaisen organisaation ketteryys ja joustavuus yhtiön kykyyn toimia asiakkaisiin päin vakiintuneena palveluntarjoajana.